skip to Main Content

Yazan ve Yöneten

Şahika Tekand

Sahne ve Kostüm Tasarımı

Esat Tekand

Işık Tasarımı

Şahika Tekand, Esat Tekand

Oyuncular

Şerif Erol (Oidipus), Cem Bender (Polineikes), Kerem Karaboğa (Kreon), Ulushan Ulusman (Theseus), Arda Kurşunoğlu (Antigone), Ridade Tuncel Sarıcan (İsmene), Utku Gündüz (Işığı Yöneten Oyuncu)

Koro

Ahmet Sarıcan, Ozan Gözel, Nedim Zakuto, Nilgün Kurtar, Özlem Özhabeş, Hakan Turutoğlu, Tulu Ülgen, Ali Soyer, Deniz Karaoğlu, Umut Kırcalı, Zeynep Papuççuoğlu, Korhan Soydan, İlksen Gözde Olgun, Gizem Bilgen, Şirin Parkan, Ersel Parlar

Oidipus sürgünde şu düşünce temelinde sahnelenmiştir:

  • Çağdaş insan, kendi eliyle yarattığı yazgısını yönetemedi.
  • Soru sormayı, cevap aramayı unuttu.
  • Kuşku duymaktan vazgeçti.
  • Sonuçları kabullenmenin kolaylığı, nedenleri araştırmanın huzursuz coşkusuna tercih edildi.
  • Yaratma ve değiştirme umudu yerini sunulanı tüketmeye bıraktı.
  • Doğru olduğuna inandığını savunma cesaretini yitirdi.
  • İnanacak bir doğrunun olması, ilkelerini savunma zorunluluğu olasılığından bile rahatsız olur hale geldi.
  • Çağdaş insan kuşkularından ve sorularından vazgeçmayi kabul ettiği an, bugün içine gömüldüğü ve görmemek için elinden gelen bütün çabayı gösterdiği kendi tragedyasını kendi elleriyle hazırladı.

Oyunun Yapısı

Işık tarafından, hem oyuncuların hem de rol kişilerinin kişisel sorumluluk alanlarında, tutumlarını açıkça belli etmek zorunda bırakıldıkları bir sorgulama düzeni içinde, hem sahnedekiler, hem de seyirci için gerçek bir mahkeme süreci yaratılır.

Oyun, Oidipus hakkında bilinenlerin ve inanılanların kuşkuyla karşılanarak yeniden sorgulanmasını ve yargılanmasını; görünenin ardındaki gerçeğin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir mahkemedir adeta.

Işığın sorgulayıcı işlevi, Oidipus’un sorgulayıcı karakterini bir oyun kuralı haline getirmekte ve ışık altındaki oyuncu da rol kişisi de, eş zamanlı olarak ışığa cevap vermek zorunda bırakılmaktadır. Işık, hem oyunun anlamında saklı bulunan, hem de sahnede tam da o anda varolan gerçeğe ulaşmanın tek aracıdır.

Kişisel alanların kesinliği ve sınırlayıcılığı, ışığın sorgulayıcı niteliği ile gerilimli bir mahkeme oyunu içinde, Oidipus’un yaptıklarının ve başına gelenlerin ardındaki gerçeğe ulaşılır. Bu oyun düzeni içinde seyirci, Oidipus’un sürgündeyken Kolonos’a kabul ediliş öyküsünü izlerken, aynı sırada sahnede ışığın kendisine cevap vermeye mecbur kıldığı oyuncudan, pratik olarak da, ışığa bir cevap vermesini bekler.

Böylece seyirci ışıkla birlikte davranarak Oidipus’un kuşkusunu ve sorgulayıcı tutumunu bir izleme yöntemi olarak kullanır. Sorar, kuşku duyar, cevap arar.

Back To Top